Personvern

Hjem » Personvern

Personvern og ansvar

For din egen sikkerhet, oppfordrer vi deg til ikke å delta i vår løpeklubb hvis du ikke er tilstrekkelig fysisk tilpasning, under påvirkning av noen stoffer, alkohol eller medisiner som kan påvirke helsen din. Du må godta følgende forhold før du deltar i dagens løp og videre løp sponset av Skyggesiden Social Running Club.

 • Jeg forstår at min deltakelse i dagens løp og videre løp er strengt frivillig fra min side.
 • Jeg forstår og er enig i at jeg alene er ansvarlig for eventuelle skader jeg kan lide mens jeg deltar i driften av Skyggesiden Social Running Club. Hvis jeg er skadet mens jeg deltar i løpende aktiviteter, aksepterer jeg å frigjøre og holde skadesløs fra ethvert ansvar eller ansvar eierne, ledelsen, ansatte og ansatte på Skyggesiden i tillegg til de som organiserer løpende aktiviteter og ikke er ansatt hos Skyggesiden.
 • Jeg godtar ovennevnte vilkår som en forutsetning for å delta i noen av de løpende aktivitetene sponset av Skyggesiden Social Running Club.
 • Jeg godtar at bilder som blir tatt av meg under arrangementene, kan brukes til markedsføring og publisering i løpeklubbens øyemed. (Om du ønsker at vi ikke skal bruke bilder av deg, som vi har publisert, vennligst send en mail til oss)

 

FFP Running Clubs GDPR Engasjement:

Skyggesiden Social Running Club er en del av FFP Running Clubs-organisasjonen, en ideell organisasjon dedikert til å etablere gratis sosiale løpsklubber rundt om i verden med den hensikt å spre Fitness, Fun and Philanthropy (FFP). Vår organisasjon er forpliktet til å respektere brukerens rett til personvern og beskyttelse. Vi serverer ikke annonser til våre kunder eller partnere, og bruker kun brukerdata med det formål å organisere og kommunisere individuelle klubbaktiviteter. Ingen brukerinformasjon deles utenfor denne klubben.

Our Waiver

For your own safety, we urge you not to participate in our running club if you are not sufficiently physically fit, under the influence of any drugs, alcohol, or medications that may affect your health. You must agree to the following conditions before participating in today’s run and any further runs sponsored by Skyggesiden Social Running Club.

 • I understand that my participation in today’s run and any further runs is strictly voluntary on my part.
 • I understand and agree that I am solely responsible for any injuries that I may suffer while participating in the running activities of Skyggesiden Social Running Club. If I am injured while participating in the running activities, I agree to release and hold harmless from any liability or responsibility the owners, management, staff, and employees of Skyggesiden in addition to those who organize the running activities and are not employed by Skyggesiden.
 • I agree to the above conditions as a prerequisite to participating in any of the running activities sponsored by Skyggesiden Social Running Club.
 • I accept images taken from me during the events, can be used for marketing and publishing in the running club’s purpose. (If you do not want to use pictures of you, as we have published, please send us an email)

 

FFP Running Clubs’ GDPR Commitment:

Skyggesiden Social Running Club is a part of the FFP Running Clubs organization, a non-profit organization dedicated to establishing free social running clubs around the world with the mission of spreading Fitness, Fun and Philanthropy (FFP). Our organization’s commitment is to honor our users’ right to data privacy and protection. We do not serve ads to our customers or partners and only use user data for purposes of organizing and communication individual club activities. No user information is shared outside of this club.

PERSONVERN OG COOKIES

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger.

HVILKEN DATA SAMLER VI INN?

De eneste personlige dataene vi samler inn om deg er de personlige dataene du valgfritt sender inn til oss via eksempelvis felter i et kontaktskjema på hjemmesiden eller ved å abonnere på nyhetsbrev.

Vi samler også inn data med analyseverktøyet Google Analytics, men ingen av dataene vi samler inn via dette verktøyet kan personlig identifisere deg eller knyttes til deg. Les mer om dette lengre ned.

HVORFOR SAMLER VI INN DENNE DATAEN?

De personlige dataene samler vi inn fra kontaktskjemaet for å behandle forespørselen din på best mulig måte og for å kunne ta kontakt når vi skal gi deg svar. Vi samler kun inn denne dataen hvis vi får samtykke fra deg.

HVEM DELER VI DATAEN MED?

Dataen du sender oss via kontaktskjema mottar vi på epost. I tillegg lagres de i en database som administreres av våre webutviklere. Dataene ligger fysisk på serverene til serveradministratorene våre i Norge. Det eneste formålet med denne lagringen er sikkerhetskopi av dine forespørsler i tilfelle eposten ikke når frem.

Analytisk data som ikke kan identifisere deg deles med våre webutviklere via Google Analytics for å forbedre våre hjemmesider.

HVOR LENGE BEHOLDER VI DATAENE DINE?

Hvis du sender oss data via hjemmesiden som vi mottar på epost, blir dette beholdt av oss på ubestemt tid. Dette er for å kunne hjelpe deg bedre og mer effektivt i fremtiden. Denne typen data slettes på forespørsel fra deg.

Infoen du sender inn gjennom våre kontaktskjema, lagres i vår database og blir beholdt i opptil 18 måneder. Deretter slettes denne dataen.

HVILKE RETTIGHETER HAR DU OVER DINE DATA?

Du har alle rettigheter over dine data.

TREKKE TILBAKE SAMTYKKE NÅR SOM HELST.

Du har rett til å trekke tilbake samtykke der du tidligere har gitt ditt samtykke til behandling av personopplysninger.

FÅ TILGANG TIL DIN DATA.

Du har rett til å få en kopi av dataene som behandles av oss.

BEKREFT OG SØK RETTELSE AV DATA.

Du har rett til å bekrefte nøyaktigheten av din data og be om at den skal oppdateres eller korrigeres.

FÅ DIN PERSONLIGE DATA SLETTET ELLER PÅ ANNEN MÅTE FJERNET.

Du har rett til, under visse omstendigheter, å få slettet din data. Dette inkluderer ikke data vi er forpliktet til å beholde for administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige formål.

SLIK UTØVER DU DISSE RETTIGHETENE

Eventuelle forespørsler om å utøve din rettigheter kan rettes til oss gjennom kontaktopplysningene det linkes til i dette dokumentet. Disse forespørslene kan utøves gratis og vil bli adressert av oss så tidlig som mulig og alltid innen en måned.

HVOR SENDES DINE DATA?

Informasjon som fylles inn i kontaktskjema blir sendt til oss på epost. Før vi mottar eposten sjekkes innholdet av et system for spam-bekjempelse. Dette er en tredjepart, og dataen kan sendes ut av landet i denne sammenheng. Dataen lagres i vår database i Norge hos våre serveradministratorer, administrert av våre webutviklere.

ANALYSEDATA

Vi samler inn data med analyseverktøyet Google Analytics, men ingen av dataene vi samler inn via dette verktøyet kan personlig identifisere deg, eller knyttes til deg. Din IP-adresse blir anonymisert før noe data sendes til Google Analytics. Dataen som samles inn kan inkludere:

 • Hvilken nettleser du bruker
 • Hvilken enhet du bruker
 • Hvilken by/område du besøker nettsiden fra
 • Hvor lenge du er inne på siden
 • Hvilke sider du går inn på

Analysedataen brukes kun til å analysere generelle trender på hjemmesiden, for å utføre tilpasninger og forbedringer. Disse kan ikke knyttes til deg, og regnes ikke som personlig data.

Hvis du ikke ønsker at Google Analytics skal samle inn data om deg kan du installere denne nettleserutvidelsen fra Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vår serveradministratorene samler inn liknende data, men heller ikke denne inneholder personlig data som kan knyttes til deg på noe vis.

INNEBYGD INNHOLD FRA ANDRE NETTSTEDER

Vår hjemmeside kan inneholde innebygd innhold (for eksempel videoer, bilder, artikler, facebook widget etc.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på akkurat samme måte som om du besøker dems nettsted.

Disse nettstedene kan samle inn data om deg, bruke informasjonskapsler, legge inn ekstra sporing fra tredjeparter og overvåke samspillet ditt med det innebygde innholdet, inkludert sporing av samspillet ditt med det innebygde innholdet hvis du har en konto og er logget på den nettsiden.

Hvis det er en Facebook widget på undersiden du besøker, kan denne widgeten samle inn din IP-adresse, nettleserens brukeragent, lagre og hente informasjonskapsler i nettleseren din, legge inn ekstra sporing og overvåke samspillet ditt med widgeten, inkludert å korrelere Facebook-kontoen din med hvilken handling du tar innenfor widgeten (for eksempel «like» vår Facebook-side), hvis du er logget inn på Facebook.

COOKIES OG LIGNENDE TEKNOLOGIER

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) og lignende teknologier (i fellesskap referert til som «cookies»), for å forbedre din erfaring med våre nettsider. Denne erklæringen om cookies forklarer hvordan vi bruker cookies og valgene dine angående bruken av dem.

HVA ER COOKIES?

Cookies er små tekstfiler bestående av bokstaver og tall. Disse sendes fra vår eller våre partnernes webservere og lagres på enheten som beskrevet nedenfor. Denne hjemmesiden kan bruke flere typer cookies:

 • Session cookies er midlertidige cookies som utløper når du lukker nettleseren eller appen din
 • Vedvarende cookies er cookies som forblir til du sletter dem eller de utløper
 • Førsteparts-cookies er cookies angitt av nettstedet du besøker
 • Tredjeparts cookies er cookies som er angitt av et tredjeparts nettsted

Lignende teknologier er teknologier som lagrer informasjon i nettleseren din, eller på enheten din, på en måte som ligner på cookies.

HVORFOR BRUKER VI COOKIES?

Cookies som vi bruker, forbedrer vanligvis våre tjenester til deg. Noen ganger trengs cookies for å få funksjoner til fungere. Andre ganger gjør de bare våre tjenester enda mer smidige for deg. Generelt kategoriserer vi våre cookies og deres funksjon som følger:

Kjernefunksjonalitet cookies er absolutt nødvendige for å kunne tilby våre grunnleggende tjenester.

Optimalisering cookies gir analytisk informasjon om din bruk av tjenestene våre. De tillater oss å kontinuerlig forbedre våre produkter og er som sådan nødvendige. Våre produkter vil ikke fungere like smidig uten disse cookies.

Preferanse cookies gjør det mulig å lagre innstillinger, som for eksempel valgfritt språk eller om du vil forhåndsdefinere dataene dine eller ikke. Uten disse typer cookies ville det ikke være mulig å tilpasse våre tjenester i henhold til dine preferanser.

PIKSLER

I enkelte perioder kan vi benytte oss av piksler til konverteringssporing. Konverteringssporing hjelper oss med å måle avkastningen på investering av annonser ved å rapportere om handlingene folk foretar seg etter å ha sett disse annonsene. Vi lager piksler som sporer konverteringer, legger dem til sidene på hjemmesiden der konverteringen skal skje, og sporer deretter konverteringen tilbake til annonsene der de kjører på andre nettsteder som Facebook og Twitter.

Ingen personlige opplysninger blir samlet som med disse informasjonskapslene eller pikslene.

COOKIES PÅ DENNE SIDEN

Navn – Levetid – Beskrivelse

 • _ga – 2 år – Brukes til å skille brukere i Google Analytics
 • _gid – 24 timer – Brukes til å skille brukere i Google Analytics
 • _gat – 1 minutt – Brukes til å begrense antall forespørsler som må gjøres til doubleclick.net

HVORDAN KAN DU KONTROLLERE BRUK AV COOKIES?

Din nettleser eller enhet vil vanligvis tilby innstillinger angående bruk og omfang av cookies. Vennligst se nettleserens eller enhetens referansedata for å lære hvordan du justerer innstillingene dine. Du kan for eksempel blokkere alle cookies, kun godta førstepart cookies, eller slette alle cookies når du avslutter nettleseren din.

Vær oppmerksom på at noen av tjenestene som vi tilbyr, kan slutte å fungere hvis du blokkerer eller sletter cookies.

KONTAKT OSS

All vår kontaktinformasjon finner du på https://srunning.no/kontakt-oss/


Denne siden ble sist oppdatert den 25.09.2018.